Shanghai Aipu Fans Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Shanghai Aipu Fans Co., Ltd.
Shanghai, China

Chat Online

Shanghai Aipu Fans Co., Ltd.
Manufacturer, Trading Company
Chỉ số nhà cung cấp
Đánh Giá Nhà cung cấp:
13 Giao dịch$30,000+
Các sản phẩm được lựa chọn hàng đầu
Xem thêm

mainCategories

industrial ceiling fan
BLDC ceiling fan
1.500,00 US$ - 3.000,00 US$/Bộ
1.0 Bộ(Min. Order)